Vijesti

Hiroto Saikawa novi izvršni direktor Nissana

Na preporuku predsjednika uprave i izvršnog direktora Carlosa Ghosna, Nissanov upravni odbor odlučio je da će 1. travnja 2017. Hiroto Saikawa preuzeti funkciju izvršnog direktora. G. Carlos Ghosn ostat će predsjednik upravnog odbora te će zatražiti obnavljanje svojeg mandata na glavnoj skupštini članova društva koja će se održati u lipnju 2017.

Ta je planirana promjena u upravljanju uslijedila nakon što je g. Ghosn vodio nedavno proširenje Alijanse Renault-Nissan u koju je uključeno društvo Mitsubishi Motors, čime se Alijansa smjestila među najveće grupacije proizvođača automobila. Kao predsjednik svih triju društava Alijanse te kao izvršni direktor Grupe Renault, g. Ghosn želi više svoje pozornosti posvetiti širenju Alijanse i upravljanju njome, kao njezin predsjednik i glavni direktor. U toj će ulozi osigurati da se u potpunosti sačuvaju sve prilike dostupne članovima Alijanse.

Ghosn izjavio je sljedeće: „Siguran sam da upravljački tim koji sam uspostavio u Nissanu tijekom proteklih 18 godina ima sav potreban talent i iskustvo za ostvarivanje operativnih i strateških ciljeva društva. Budući da sam nedavno preuzeo nove odgovornosti u društvu Mitsubishi Motors i imajući na umu nadolazeću glavnu skupštinu članova društva Nissan, odlučio sam da je sada pravi trenutak da me Hiroto Saikawa zamijeni na mjestu izvršnog direktora Nissana.”

„Kao predsjednik uprave Nissana i dalje ću nadzirati i usmjeravati rad društva, kako samostalan tako i onaj u okviru Alijanse Renault-Nissan-Mitsubishi”, dodao je. „Ova će mi planirana promjena omogućiti i da više vremena i energije posvetim upravljanju strateškim i operativnim razvojem te širenju Alijanse, kao i osiguravanju da svi njezini članovi ostvaruju koristi od konkurentnih prednosti koje će omogućiti njezina veličina. Predan sam pružanju potpore Alijansi u njezinu rastu i širenju te ću i dalje biti aktivan član Alijanse kad god i gdje god to bude potrebno.” G. Saikawa trenutačno obnaša funkciju drugog izvršnog direktora. Između travnja 2013. i listopada 2016. bio je direktor odjela za konkurentnost. G. Saikawa Nissanu se pridružio 1977., a od 1999. obnašao je različite visoke upravljačke funkcije, uključujući onu predsjednika upravnih odbora u Sjevernoj i Južnoj Americi te Europi, kao i onu potpredsjednika odjela za nabavu. Uz odgovornosti koje ima u Nissanu, g. Saikawa trenutačno je i predsjednik Japanskog udruženja proizvođača automobila (engl. Japan Automobile Manufacturers Association, JAMA). Prethodno je obnašao dužnost člana upravnog odbora Renaulta u razdoblju od 2006. do 2016.

G. Saikawa izjavio je sljedeće: „Želim zahvaliti g. Ghosnu i upravi Nissana što su mi povjerili ovu novu odgovornost. Uz vodstvo g. Ghosna i podršku izvrsnog upravljačkog tima uspostavljenog u Nissanu, usredotočit ću se na održavanje dobrih rezultata i razvoja našeg društva te nastavak doprinosa Nissana Alijansi.”