Vijesti

Korištenje zimske opreme u Republici Hrvatskoj

Slijedom brojnih pitanja i različitih tumačenja prenosimo vam izvadak iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i to onaj dio koji se odnosi na korištenje zimske opreme. Ova je odluka objavljena u Narodnim novinama br. 145 iz 2013., od 6. prosinca 2013.

Sažetak odluke je da je korištenje zimske opreme obavezno na zimskim dionicama koje donosimo u privitku (Članak 2. odluke). Sam Zakon o sigurnosti prometa na cestama kao i ova Odluka o korištenju zimske opreme imaju neke nelogičnosti koje se odnose prvenstveno na korištenje ljetnih pneumatika s lancima. Lanci su pogodni isključivo za dubok snijeg, a njihovo korištenje na raskvašenom snijegu dovodi do oštećenja prometnica, što opet podliježe prekršaju… Tko će točno definirati mogućnost i potrebu korištenja lanaca?

Svakako vam preporučujemo korištenje sva četiri zimska pneumatika u navedenom periodu od 15.11.-15.4. zbog svojstava materijala od kojih su napravljeni ti pneumatici. Zimske su gume mekše i imaju dodatak silice, materijla koji znatno pomaže kad se temperature spuste ispod 7º C. Korištenjem ovih guma ste u zimskom periodu sigurniji i u trenucima kada su prometnice suhe, a posebno kada su prekrivene snijegom, ledom ili mokre.

ODLUKA O OBVEZNOJ UPORABI ZIMSKE OPREME NA ZIMSKIM DIONICAMA JAVNIH CESTA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se obvezna uporaba zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj i to u razdoblju od 15. 11. tekuće godine do 15. 4. iduće godine.

Članak 2.

Zimske dionice: (vidi privitak)

Članak 3.

Obvezna uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila oružanih snaga Republike Hrvatske.

Članak 4.

Pod zimskom opremom motornih vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,50 tona, sukladno posebnom propisu, podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače.

Pod zimskom opremom autobusa podrazumijevaju se lanci na pogonskim kotačima ili zimske gume (M+S) postavljene na pogonske kotače, a autobusi i teretna vozila koja zbog tehničkih razloga ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske gume (M+S) na pogonskim kotačima.

Članak 5.

Upravitelji javnih cesta obvezni su za javne ceste iz članka 2. ove Odluke kojim upravljaju, putem medija obavijestiti javnost o obveznoj uporabi zimske opreme.

Članak 6.

Karta zimskih dionica javnih cesta u Republici Hrvatskoj na kojima je obvezna uporaba zimske opreme u razdoblju od 15. 11. tekuće godine do 15. 4. iduće godine, nalazi se u Prilogu 1. koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 7.

Nadzor nad odvijanjem prometa motornih vozila po ovoj Odluci provodit će Ministarstvo unutarnjih poslova u skladu s propisima iz svog djelokruga.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom objave u »Narodnim novinama«.

Zimske dionice