Izdvojeno Vijesti

Sophie Passard generalna direktorica Peugeota i Citroëna u Hrvatskoj

Od 1. siječnja 2012. godine, Sophie Passard je imenovana generalnom direktoricom Marki Peugeot i Citroën u Hrvatskoj. Odgovorna Christophe Musyju, direktoru Centralne i Istočne Europe i Skandinavije, a koji je odgovoran Jean-Philippe Imparatu, direktoru nove komercijalne direkcije Europe Grupacije, bit će zadužena za: realizaciju komercijalnih i ekonomskih performansi za dvije Marke uspostavljanje strategije razvoja i unaprjeđenja game marki Peugeot i Citroën. Pod njenim vodstvom, direktor filijale Peugeot i direktor filijale Citroën animirat će i razvijati prodaju i mrežu njihovih Marki. Od 1. siječnja 2012 godine: Cédric du Chéné ostaje direktor Citroëna Hrvatska, a Sophie Passard privremeno ostaje direktorica Peugeot Hrvatska. Ove nominacije dešavaju se u okviru nove organizacije direkcije marki Grupacije, koja ima dva prioritetna cilja: ojačati primjenu strategije i identiteta Marki na svjetskoj razini te pojednostaviti i povećati efikasnost komercijalnih operacija u Europi.