Vijesti

Toyota – Eurelectric nagrada za plug-in hibridnu tehnologiju

17. lipnja Toyota je prilila prvu Eurelectric nagradu za njen rad na polju hibridnih tehnologija. Nagrada je predana na Eurelectric 2008 godišnjoj konferenciji u Barceloni, a predaje ju udruženje koje predstavlja elektri?nu industriju na paneuropskoj razini, kako bi se odalo priznanje kompanijama ili pojedincima koji su dali zna?ajan doprinos elektri?noj energiji i njenoj uporabi. Toyota je predstavila prvi masovno proizvedeni hibridni model, Prius, 1997. godine, te je do danas u cijelom svijetu prodala 1,5 milijuna hibridnih vozila.

Eurelectric je glas Europske elektri?ke industrije. S osnovnom zada?om promocije elektri?ne energije u napretku društva te doprinosom razvoju i konkurentnosti elektri?ke industrije, udruga radi na osiguravanju uravnoteženog okvira ulaganja u sigurnu i konkurentnu opskrbu energije s niskim udjelom ugljika. Otprilike 3.500 kompanija unutar Eurelectric ?lanstva opslužuju 275 milijuna kupaca i zapošljavaju 800.000 osoba u cijeloj Europe. S prosje?nim godišnjim planom ulaganja u postrojenja i infrastrukturu od preko 45 milijardi eura, ove elektri?ke kompanije danas imaju kapacitet instalirane snage od 850 GW, te generiraju oko 3.500 TWh elektri?ne energije godišnje, koja se prenosi i distribuira preko ukupne površine od 5,4 milijuna km2 populaciji od 570 milijuna ljudi, što rezultira u godišnjem prometu od 300 milijardi eura.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.