Vijesti

Zimski uvjeti na cestama

Najčešće pitanje među vozačima u ovo doba godine odnosi se na obavezu korištenja zimske opreme te što ona podrazumijeva. Donosimo vam pregled i zakonski izvadak definicije zimske opreme te obavezu korištenja u Hrvatskoj i nekim susjednim zamljama.

Zimska oprema u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je zimska oprema obvezna kad je kolnik pokriven snijegom ili kada je na kolniku poledica. Zimsku opremu vozila najveće dopuštene mase do 3,5 t čine 4 zimska (ili M+S) pneumatika ili 4 ljetne gume s minimalnom dubinom profila 4 mm i lanci za snijeg (u prtljažniku pripremljeni za pogonske kotače). 
Zimska oprema vozila iznad 3,5 t zahtijeva zimske pneumatike na pogonskim kotačima ili uporabu lanaca za snijeg na pogonskim kotačima. Kazna za nepoštivanje zakona je 300 kuna (i isključenje iz prometa). Zabrana prometa na određenoj dionici, nastupa proglašavanjem zimskih uvjeta (sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama- NN 193/08) a odnosi se na vozila na motorni pogon koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretna vozila s priključnim vozilom.
Ako policijski službenik zatekne vozilo koje se kreće cestom (na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno) bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom ili da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno, odnosno da upotrijebi zimsku opremu. U suprotnom: vozaču prijeti novčana kazna od 700 kuna.

ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

NN 193/08

VIII. OGRANIČENJE PROMETA

         Članak 193.
(1) Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.
(2) Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom.
(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ministar nadležan za poslove prometa može u određeno vrijeme i na određenoj cesti ili dijelu ceste propisati obvezno posjedovanje zimske opreme, za pojedine vrste i kategorije vozila, bez obzira postoje li na tim cestama zimski uvjeti.
(4) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom.
(5) Za prekršaj iz ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
(6) Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno odredbama ovoga članka.

 Zimska oprema u okolnim državama (izvor: HAK)

Austrija

Za vozila najveće dopuštene mase do 3,5 t zimska oprema obvezna je od 1. 11. do 15. 4. u trenutku zimskih uvjeta za vožnju. Tada je obvezna uporaba zimskih pneumatika s min. dubinom profila 4 mm ili ljetnih pneumatika s minimalnom dubinom profila 4 mm i s lancima za snijeg na pogonskim kotačima. Za vozila opremljena sa zimskim pneumaticima lanci za snijeg obvezni su kod veće količine snijega i kad to traži prometni znak.
Vozila, čija najveća dopuštena masa prelazi 3,5 t moraju biti od 15.11. do 15.3. (bez obzira na vremenske uvjete) opremljena sa zimskim pneumaticima na pogonskoj osovini i imati u priboru primjereno velike lance za snijeg za pogonsku osovinu.
Lanci su dopušteni na dionicama s ugaženim snijegom ili zaleđenim kolnikom, a nisu dopušteni na cesti s raskvašenim ili djelomičnim snijegom.
Kazna za nepoštivanje propisa je 35 eura a u slučaju ugrožavanja prometa i do 5.000 eura.

Bosna i Hercegovina

U razdoblju od 15. studenoga tekuće do 15. travnja iduće godine, bez obzira na vremenske uvjete, sva motorna vozila moraju imati odgovarajuću zimsku opremu i moraju je koristiti u uvjetima kad je snijeg na kolniku ili kad je ugažen ili zaleđen ili kad pada kiša koja se ledi na tlu. Temeljem članka 4. Pravilnika o prometu u zimskim uvjetima (od 2.2.2007). 
Za putnička motorna vozila i ostala motorna vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tone i nemaju više od 8 sjedala, zimska oprema su: zimski pneumatici na sva četiri kotača. Zimska guma (pneumatik) na svom boku ima oznake: MS, M+S ili M&S i znak sniježne pahuljice na stiliziranom obrisu planine s tri vrha, čija dubina gazećeg sloja po dubini iznosi najmanje 4 mm, ili,
- gume s ljetnim profilom čija je dubina gazećeg sloja minimalno 4 mm i u priboru odgovarajući lanci (za montažu na pogonske kotače u vrijeme zimskih uvjeta). 
Za motorna vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3.5 tone i autobuse zimski pneumatici moraju biti na pogonskim kotačima, ili, 
gume s ljetnim profilom s dubinom gazećeg sloja najmanje 4 mm i u priboru lanci (koji se postavljaju na pogonske kotače u slučaju zimskih uvjetima) 
U zimsku opremu za ova vozila (iznad 3,5 tone) ulaze još i lopata,vreća pijeska od 25 do 50 kg.

Češka

Od 1. studenoga do 30 travnja obvezna je zimska oprema na cestama gdje će to biti označeno odgovarajućim znakom. Zimska oprema za vozila do 3,5 tone (najveće dopuštene mase) su 4 zimske (M+S) gume ili 4 ljetne s „profilom“ od najmanje 4 mm dubine, a za vozila s više od 3,5 tone propisane su isto takve gume no ljetne moraju imati najmanje 6 mm duboke utore (uz lance za snijeg za pogonske kotače). Lanci za snijeg smiju se uporabiti samo na kolnicima potpuno prekrivenim snijegom.

Francuska

Vozila moraju biti opremljena zimskom opremom kad su oglašeni zimski uvjeti (snijeg na kolniku) ili kad je s prometnim znakom označena obvezna uporaba zimske opreme, kao npr. lanaca za snijeg.

Italija

Zimska oprema je, zakonski, propisana na području doline Aosta, gdje je obvezna od 15.10. do 30.4. Na svim ostalim područjima uporaba zimske opreme obvezna je za vrijeme zimskih uvjeta vožnje. Dopuštena je uporaba zimskih pneumatika ili ljetnih pneumatika s lancima za snijeg. Ako krećete u alpske doline savjetujemo da imate u priboru lance za snijeg i lopatu.

Mađarska

U Mađarskoj zimska oprema nije zakonski propisana, no, za jaka snijega ili veće količine snijega obvezna je uporaba lanaca za snijeg na pogonskim kotačima. U takvim slučajevima uporaba lanaca za snijeg zahtijeva se pri prelasku granice.

Njemačka

Od svibnja 2006. u Njemačkoj je na snazi novi zakon glede uporabe zimske opreme. On traži da sva vozila u vrijeme zimskih uvjeta moraju biti opremljena primjerenim pneumaticima – s oznakom M+S. Zakon posebno ne traži minimalnu dubinu profila pneumatika. Kazna za neuporabu zimske opreme je 20 eura, a u slučaju ugrožavanja prometa minimalna je kazna 40 eura.

Slovenija

U Sloveniji je uporaba zimske opreme datumski označena – između 15. studenog i 15. ožujka vozila moraju biti opremljena zimskom opremom, koju “predstavljaju” 4 zimska pneumatika s oznakom M+S i s minimalnom dubinom profila od 3 mm ili 4 ljetna pneumatika s minimalnom dubinom profila od 3 mm i s pripremljenim lancima za snijeg, u prtljažniku (priboru). Vozila s pogonom na sva četiri kotača moraju imati kod uporabe ljetnih pneumatika lance za snijeg na kotačima na stalno uključenoj pogonskoj osovini. 
Vozila, čija najveća dodopuštena masa prelazi 3,5 t, moraju imati zimske pneumatike na pogonskim kotačima ili ako imaju na svim kotačima ljetne pneumatike moraju imati odgovarajuće lance za snijeg (za pogonske kotača) i lopatu u priboru.
Na priobalnom području (područje Kozina-Kastelec-Podgorje) dopuštena je uporaba (i) samo ljetnih pneumatika s minimalnom dubinom profila od 1,6 mm.
Propisana kazna za neodgovarajuću zimsku opremu osobnih vozila je 120 eura, a ako je zbog neadekvatne opreme promet ugroženn, po zakonu se vozač kažnjava sa 400 eura.
Zakon o sigurnosti cestovnog prometa (59. članak) propisuje da u prometu na cestama po Sloveniji smiju voziti strana vozila, koja imaju svu opremu, propisanu u matičnoj zemlji, a po važećoj Međunarodnoj konvenciji o cestovnom prometu. Zimsku opremu (propisanu za motorna i priključna vozila registrirana u Republici Sloveniji) moraju imati za vrijeme zimskih uvjeta.

Srbija

Vozila moraju biti opremljena zimskom opremom za zimskih uvjeta na cestama odnosno kad je prometnim znakom označena obvezna uporaba zimske opreme, npr. lanaca za snijeg.
Zimsku opremu motornih i priljučnih vozila čine zimski pneumatici (M+S) na pogonskim kotačima, odnosno radijalni pneumatici na svim kotačima, ili pneumatici s ljetnjim profilom i s lancima za pogonske kotače u priboru. U zimskoj opremi autobusa i teretnih vozila još je i lopata.
Na pneumaticima dubina utora gazećeg sloja, po obujmu i širini, mora iznositi najmanje 4mm.

Ostale države

U ostalim državama nema većih posebnosti glede uporabe zimske opreme. U nekim sjevernim evropskim državama je zimska oprema određena datumom: u Finskoj, Latviji, Estoniji i Švedskoj – između 1. prosinca i 31. ožujka.