Vijesti

ORYX Kingsize Help

ORYX Asistencija osmislila je novu uslugu naziva «Kingsize Help», a riječ je o članarinama koje do sada nisu postojale u Hrvatskoj. Usluga je namijenjena svim vozačima teretnih vozila, a koja podrazumijeva potpuno besplatno korištenje usluga tehničke pomoći na cesti za autobuse i kamione na području Hrvatske i Europe, u slučaju prometne nesreće ili kvara.

U slučaju prometne nezgode ili kvara pojavljuje se mnoštvo problema kojih nitko nije svjestan dok se ne zatekne u toj situaciji kao što su ograničena mobilnost, neplanirani troškovi i slično. Stoga je od sada na tržištu dostupna usluga Kingsize Help koja članove oslobađa nepotrebnih komplikacija u svakodnevnom životu koji nastaju zbog ograničene mobilnosti. Unutar paketa osigurana je vuča vozila, dijagnoza kvara, kran, smještaj, rent a car, popravak i prijevoz vozila. Korištenje je iznimno jednostavno budući da se u slučaju nastanka potrebe sve rješava putem telefona, pozivom na besplatni broj 0800 1818 nakon kojega slijedi brza i besplatna intervencija na terenu.

Detaljnije informacije o novoj usluzi mogu se potražiti na www.kingsizehelp.hr ili na besplatnom broju kontakt centra ORYX Asistencije 0800 1818, a uskoro će biti moguće navedeno članstvo ugovoriti i kod osiguravatelja prilikom sklapanja polica osiguranja za vozila.