Vijesti

Porsche s više od 30.000 zaposlenih

Iako je prisutna sve veća elektrifikacija palete modela, broj zaposlenih u Porscheu ne prestaje rasti: Krajem 2018. godine u koncernu je bilo zaposleno 32.325 osoba. To je 2.548 osoba više nego u prethodnoj godini – što je plus od 8,5 posto. Posebno nas raduje što je zbog pozitivnog razvoja poslovanja preko 650 kolega s radnog odnosa na određeno vrijeme preuzeto u stalni radni odnos. I ne predviđa se kraj rastu. Samo za proizvodnju Taycana i njegovog derivata Taycan Cross Turismo, prva dva električna sportska vozila iz Zuffenhausena, poduzeće je u nadolazećim mjesecima u potrazi za preko 1.000 kvalificiranih radnika. Ukupno će se oko Taycana stvoriti 1.500 novih radnih mjesta. 160.000 prijava za posao i stopa fluktuacije zaposlenika od 0,7 posto u 2018. godini potvrđuju atraktivnost Porschea kao poslodavca.

Od 2012. godine proizvođač sportskih vozila je gotovo udvostručio ukupan broj svojih zaposlenih gdje preko 50 posto zaposlenika Porschea pripada generaciji Y (rođeni između 1980. i 1995. godine) ili mlađim godištima. Ključan je strateški cilj bio i ostao povećati udio žena u strukturi zaposlenika. Još u 2012. godini udio je iznosio dvanaest posto, dok je danas gotovo 16 posto. „Broj žena na rukovodećim pozicijama se u tom razdoblju utrostručio i sveukupan razvoj pokazuje da smo postali iznimno zanimljiv poslodavac i za žene te da slijedimo pravu strategiju u našem kadrovskom razvoju“, govori Andreas Haffner, predstojnik uprave za ljudske resurse i društvena pitanja u Porscheu.

Strategija se temelji na jednakim mogućnostima: U svim izvršnim odjelima postoje fiksni parametri za unapređenje žena koji su inkorporirani u dogovorene ciljne vrijednosti rukovoditelja. Zadani parametri temelje se na procentualnom udjelu žena u gornjem rangu plaća u svakom odjelu i pomažu u tome da se osigura politika unapređenja koja je jednako fer za žene i muškarce. Haffner nastavlja: „Kako bismo postavili još više žena na rukovodeće pozicije, moramo neprestano voditi računa o dovodu istih.“

To počinje sa strukovnom izobrazbom. Ovdje je, primjerice, udio ženskih pripravnika u tehničko-industrijskoj izobrazbi posljednjih godina povećan sa šest na gotovo 30 posto. A nastavlja se s ciljanom selekcijom ženskih kandidata. Postignuto je zaposlenje žena na 21 posto novootvorenih radnih mjesta u 2018. godini. Ciljano povećanje udjela žena donosi željeni dugoročni efekt u sveukupnom broju zaposlenih. Tako je u krugu unapređenja na rukovodećim razinama prošle godine 21 posto pripao ženama, dok je 2012. godine taj postotak iznosio tek 5,5 posto.

Porsche je u 2018. godini sveukupno uspio nastaviti povećati svoju atraktivnost kao poslodavac. To potvrđuju brojna rangiranja poslodavaca, ali i broj od 160.000 zaprimljenih prijava za posao, što je novi rekord. K tome anketa o mišljenju zaposlenika naglašava popularnost Porschea kao poslodavca. 94 posto zaposlenika navodi kako je ovaj proizvođač sportskih vozila za njih atraktivan poslodavac. „Naši se zaposlenici kod nas osjećaju jako dobro te se snažno identificiraju s poduzećem i njegovim proizvodima“, govori Haffner i kao još jedan dokaz navodi „iznimno nisku stopu fluktuacije zaposlenika manju od jedan posto“. Pritom važnu ulogu sigurno zauzima i činjenica što se Porsche pod geslom „cjeloživotno učenje“ intenzivno brine za razvoj svojih zaposlenika. Rezultat: proizvođač sportskih vozila je i 2018. godine oko 80 posto svojih rukovodećih pozicija interno popunio.