Vijesti

Piaggio mobilna budućnost – Gita i Kilo

Piaggio Grupa predstavila je prošli tjedan u Bostonu proizvode Gita i Kilo, prve projekte koje je razvio Piaggio Fast Forward (PFF), tvtka koju je osnovala i vodi Piaggio Grupa, zamišljena kao napredni američki istraživački centar za mobilnost budućnosti. Piaggio Grupa istražuje evoluciju mobilnosti promišljajući budućnost, proširujući vidike kako bi uključili puno širi raspon tehnoloških rješanje […]